Biuro Rachunkowe Lublin, księgowość Lublin

Usługi

Usługi księgowe

  • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie księgowości NGO

Kompleksowa obsługa kadrowo – płacowa

  • Sporządzanie deklaracji do ZUS
  • Przygotowanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń i innych dokumentów kadrowych
  • Wyliczanie miesięcznych wynagrodzeń pracowników

Rozliczenia w zakresie VAT i akcyzy

  • Kompleksowa obsługa w zakresie rozliczeń podatku VAT
  • Kompleksowa obsługa w zakresie rozliczeń podatku akcyzowego
  • Rozliczanie VAT – rolników

Pozostałe usługi

  • Przygotowywanie wniosków o dotację
  • Rozliczanie dotacji

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

  • Ewidencja przychodów z działalności
  • Ewidencja podatku od towaru i usług
  • Ewidencja wyposażenia i środków trwałych

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

  • Ewidencja kosztów i przychodów;
  • Ewidencje podatku od towarów i usług;
  • Ewidencja wyposażenia i środków trwałych

Prowadzenie ksiąg handlowych

  • Wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków rwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
  • Sporządzenie miesięcznych deklaracji podatkowych CIT, VAT, AKC oraz sprawozdań rocznych

Inne usługi w ramach usług księgowych

  • formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
  • dekretacja,
  • osobiście odbieramy dokumenty z siedziby Klienta